Datorer

Definitionen av en dator är en maskin som kan bearbeta data och utföra beräkningar automatiskt och på ett mycket effektivare sätt än vad en människa kan göra manuellt. Datorn styrs med hjälp av instruktioner, alltså program, som lagras i dess primärminne. Till en början var datorn i huvudsak ett hjälpmedel för att utföra olika matematiska beräkningar men på senare tid har den blivit ett viktigt redskap i många andra områden också. Till exempel automatisering av administrativa rutiner, kommunikation, informationslagring och mediebearbetning.

I dag hittar vi datorer i olika slag i nästan alla elektroniska produkter. Bakmaskiner, klockor, mikrovågsugnar och liknande har i stort sett alla smådatorer i sig som berättar för maskinen vad den ska göra och när. Vanligtvis till följd av att någon människa ändrat inställningar. En modern bil i dag sägs ha mycket mer och mer avancerad teknologi än den första rymdfärjan.

Har man en bra dator kan man med lätthet koppla den till sitt hemmabiosystem och på det sättet få tillgång till ännu mer film och fler tv-serier än om man ska använda de vanliga TV-kanalerna. Utöver det behöver man inte stå ut med det horribla reklampauserna, såvida man inte hyrt filmen man tittar på. En dator är en ganska viktig komponent i ett fullfjädrat hemmabiosystem och inget man ska förbi se i all hast bara för att man tycker att det är viktigare med tv och ljud. Det ska inte bara vara snyggt och låta bra, det ska fungera bra också och då är en dator kopplad till systemet av största vikt.